top of page

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Организацията е основана на 17.12.2019г. Някои от нас винаги са работили в младежкия сектор за различни неправителствени организации, други в изкуството и културата, трети в развитието на младежката политика, четвърти се занимават професионално с дигитални медии и технологии, пети с предприемачество, трети със земеделие и селски райони развитие. Всички сме обединени от идеята, че връстниците имат най-голямата сила да влияят на другите. Ето защо работим върху това да дадем пример за активни и проактивни младежи, които не обвиняват света за проблемите си, а търсят начини да ги подобрят. Неформалното образование и неговото популяризиране са огромна част от това, в което вярваме. Ние знаем, че неформалното образование може да развие личните качества на младежите, за да могат те един ден да бъдат млади лидери и разработчици. Основните ни интереси са да работим върху включването на младите хора в политиката, социалното предприемачество, селското стопанство, саморазвитието и междукултурния опит и с тези квалификации и вдъхновение да даваме пример от младите хора на други млади хора.

bottom of page