top of page

НАШАТА МИСИЯ

Нашата основна мисия е да организираме и предоставяме възможности за всички видове събития, лагери, симпозиуми, младежки обмени по Еразъм+ - обучителни курсове, както и всички видове неформално образование. 
 

05

Да представя и защитава интереса на младите хора.

06

Развитие и принос към сферата на неформалното образование 

 

07

Активно обучение, чрез неформални образователни практики 

08

Интеграция и социално развитие на уязвими младежки групи 

09

Активно въвличане на младежите и техните дейности в социалния живот.

10

Интеграция и социално развитие чрез Еразъм+  мобилности и младежки обмени

11

Социално развитие чрез младежта мобилност и културен обмен.

12

Инициатор и посредник в диалог

01

Активно разширяване на междукултурния опит на младите хора, чрез Еразъм+ 

02

Предоставяне на възможности за младежи с икономически затруднения и безработни младежи да опознаят други култури. 

03

Подчертавайки значението на междукултурното отношение и езиците.

04

Стимулиране на социалното предприемачество.

изображение3 (2).jpeg
IMG_8585.jpg
IMG_4294.jpg
1350845-1-2048x1536.jpg
IMG_1576.jpg
IMG_6856.jpg
bottom of page