top of page
DSC_5417.JPG
DSC_5559.JPG

ОБЕДИНЕНИ В МНОГООБРАЗИЕТО Е 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Еразъм+ Младежко Участие 

eu_funded_en (1).jpg

Чрез изпълнението на проекта успяхме да насърчим нашите участници да изразяват свободно своите възгледи, да допринасят и да влияят върху вземането на социални решения по въпроси, които ги засягат, и да бъдат активни в демократичния и граждански живот на своите общности.

Целите на„Единството в многообразието е културно наследство“ проект са:

1

Да се осигури равен достъп до вземане на ежедневни решения за всички млади хора от различен произход. Ние също така ще се стремим да подобрим знанията и желанието на участниците за изграждане на общност и активно гражданство. Нашата цел е да създадем приобщаващ проект, насочен към младежи от всички видове общности и етноси, живеещи в страната, и да ги овластим да поемат контрол върху въпросите, които ги вълнуват.

2

Да предостави подходяща за младите хора, подходяща и изчерпателна информация, дейности и събития, които са специално създадени за млади хора с по-малко възможности, за да се даде възможност за участие и ангажираност на младите хора. Въвеждане и повишаване на образованието за Европа и ЕС по неформален начин.

3

Да се осигури равен достъп до качествена, безпристрастна и ориентирана към младите хора информация за това как работи ЕС, как да се включим в него и какви възможности предлага.
Да се гарантира, че младите хора имат достъп до неформално образование, за да им се предоставят солидни познания за политическите системи, демокрацията, приобщаването, справедливостта и правата на човека, което също се постига чрез неформални образователни практики.

Проектът съдържа над 10 редовни месечни срещи и 3 големи събития, насочени към културното многообразие на града в Сливен. 

1

 Симулация на Европейския парламент 

Първото грандиозно събитие на проекта беше посветено на двудневна (с предварителна подготовка) симулация на Европейския парламент. Събитието беше водено от Мирослава Маджарова – младежки работник и застъпник за развитие на политиката, която улесни събитието по леснодостъпен и продуктивен начин. Симулацията беше на тема „За и отново Украйна в НАТО“ и участниците бяха разделени в 7 различни парламентарни групи, всяка от които гласува в зависимост от своите политически убеждения и ценности. Имаше и малко участници, които играеха ролята на журналисти - документирайки опита по отношение на медиите на партията, които представляват 

Симулацията накара участниците лесно да разберат какви са различните политически групи в Европейския парламент, какви са техните вярвания и как ги представляват. 

2

Хакатон

Второто грандиозно събитие на проекта беше двудневен хакатон, който не спят за участниците, за да развият пълноценно своите социални идеи за това как могат да намалят дискриминацията и да повишат толерантността в Сливен. Всички разработени идеи можете да намерите тук: Имаше основна награда за отбора победител в хакатона, който беше: участие в Младежки обмен в Грузия

Black and Red Bold Halloween Party Virtual Invitation.png

3

Графит на единството.

 Третото събитие от проекта беше боядисването и откриването на Графита на единството. Това е първият по рода си графит на тема толерантност и приемане в града. Изкуството е нарисувано от професионален художник с графит и с подкрепата на нашите участници. 
След боядисването на графита участниците изявиха желание да направят специално откриване, на което те бяха домакини. Бяха поканени хора, вземащи решения от града, както и музикален оператор. Участниците създадоха дейности за разнообразието и приемането и ги представиха на публиката

Black and Red Bold Halloween Party Virtual Invitation 3.png

Project Sumary

What we have achieved? 

During the project we sucessfully managed to:

-To introduce and increase education about Europe and the EU in a non-formal way;

-To ensure equal access to quality impartial and youth-friendly information about how the EU works, how to engage in it, and what opportunities it offers;

-Our participants to learn about EU parliament and how does it work through an European stimulation event that we conducted. The stimulation of the EU parliament aimed to increase the knowledge and the understanding of our participants on how the EU structure works and increase their knowledge on the matter  of Nato, Ukraine, the war, fake news and youth engagedment; 

-The third main event of the project was the hackathon on the topic of youth participation and engagement. It finished with a pitch time, where the participants did a pitch in front of a jury; 

-Graffiti Painting- The Symbol of Unity and diversity. Art has always had the power to unite people and to give them meaning, that is why we painted the graffiti which represents the need for unity, less discrimination, and more inclusion in our contemporary society;

-More youngsters to feel empowered and to be familiar with the phases of youth participation so they can continue actively participating, and taking part in various social causes long after the end of the project; 

-We managed to strengthen the outreach of information to marginalized young people, to ensure they are aware of the opportunities, and experiences available to them, as well as an increased willingness of our participants to participate in other projects funded by the Erasmus+ program and increasing their motivation for taking part in future non-formal educational activities.

-To strengthen Academy for Active Youth, as a youth organization and its role in inclusion, youth participation, and non- formal education

IMG_5393.jpeg
IMG_5416.jpeg
bottom of page