top of page
Hands Up

Romani Women Can Do It

ПРОЕКТ

5.png
EN-Funded-by-the-EU-PANTONE-2048x430.jpg

Всички сме чували лозунга „Жените го могат“ – един от най-мощните лозунги в борбата за равенство между половете. Нашата младежка работа обаче ни показа, че има една специфична група жени и момичета, която изостава много в битката за равни права, и това са ромите. Въпреки че има много повече да се направи, в днешно време жените в Европа подобряват правата си и се радват на все повече и повече свобода. Някак си обаче този процес е в застой, с чувството, че е спрян навреме за ромските момичета и жени.

All Hands In

Въпреки че има активна и широка дискусия относно овластяването на жените, съществува силна необходимост овластяването на ромските жени да се превърне в един от приоритетите на движението, защото всяко неравенство навън – за по-уязвимите винаги е по-лошо и дори по-катастрофално. Ромските жени продължават да се сблъскват със силен натиск от семействата си и ромската общност – да се съобразяват със специфични обичаи и традиции, които са напълно унизителни за жените. Ромските жени и момичета изглеждат в неравностойно положение във всички сектори на обществото, не само в сравнение с общото население, но и с мъжете от тяхната общност. Поради това те се явяват една от най-уязвимите групи във и в европейските държави.

Настоящият проект е изцяло вдъхновен от младите и мотивирани ромски момичета, които ни подсказаха, че трябва да разклатим системата на ромската общност и да направим това, което никой друг не е правил в Сливен и дори в България - да реализираме проект за младежко участие по Еразъм+, изцяло целящ да овласти и мотивира ромските жени да бъдат силни и независими. Нашата организация трябва да осигури най-доброто за своите участници и затова трябва да придобием опит в областта на равенството между половете, по-специално по отношение на ромските жени. Само когато сте запознати с един задълбочен проблем, можете да подкрепите разрешаването му. Ние работим много върху участието на младите хора и чувстваме необходимостта да работим върху легитимирането на ангажираността на младите роми в арените за вземане на решения.

В СЛУЧАЙ, КОЕТО ИСКАТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА

Свържете се с Академия за активни младежи, за да научите повече за това как можете да участвате в нашия проект

ПРОЕКТЪТ СТАРТИРА ПРЕЗ ОКТОМВРИ

Благодарим Ви за интереса към нашите инициативи!

Свържете се с нас

bottom of page