top of page
DSC00456.JPG

Challenged

ПРОЕКТ

Приобщаването е един от ключовите крайъгълни камъни на политиката на ЕС. Освен това, CHALLENGED върви заедно с 6-та Европейска младежка цел „Да придвижим младежта в селските райони напред“, също и с целта за устойчиво развитие, осигуряваща равни възможности и права за всички, означава, че се създават условия, които да позволят на младите хора да реализират своя потенциал в селските райони.
Проектът има въздействие върху младежите, които ще участват в сесии за обучение и подкрепа, но не само върху себе си, но и МЕСТНАТА общност ще се възползва от положителното личностно развитие на своите членове. Това беше стъпка към устойчивото развитие на региона.

IMG-47e0b25bc4ccccd859c9b597208e7094-V.jpg

The project outcomes are adopted in several regions of the country through associate partners, participants of multiplier events, other stakeholders at NATIONAL level. As well as innovative educational methodology using digital tools will impact organisations in youth and educational sector, psychologists community, and we expect it will work as best practice example not only on EUROPEAN level but also at INTERNATIONAL level.

bottom of page