top of page
E+ BG-28 2.jpg

Agriculture is our Culture 

ПРОЕКТ

3.png

Представянето на нова перспектива на младите хора и насърчаването им да навлязат в селското стопанство и развитието на селските райони е основно това, към което се стреми „Земеделието е нашата култура“. Да прекарате девет дни с младежите – като им дадете мотивация, неформални знания, практически и предприемачески умения, увереност и изградите у тях нагласа, че могат да направят разлика и да повлияят на селското стопанство на своите страни и Европа като цяло.

E+ BG-18.jpg
68FB07AC-455C-42F9-880D-D15B096BCBCF_edited.jpg

1

 Симулация на Европейския парламент 

2

Насърчаване да се занимават със земеделие

3

Давайки им мотивация

Наш огромен приоритет е развиването на меки умения, които младежите от селските райони с по-малко възможности биха използвали чудесно, като самочувствие, умения за преговори и комуникация. Имахме за цел да предоставим информация, дейности и неформални практики, които ще ангажират участниците и ще им дадат възможност да допринесат за селскостопанския сектор на своите общности. 

bottom of page