top of page

КАКВО ПРАВИМ НИЕ?

Организиране и фасилитиране на всички видове събития, лагери, симпозиуми, младежки обмени по Еразъм+ и обучителни курсове и всички видове неформално образователно обучение. 

1

Дейности

Вярваме в ангажирането на младите хора в дейности и проекти, които ще ги мотивират и вдъхновяват. Ние предлагаме голямо разнообразие от дейности и проекти за млади хора с възможност да учат, растат и откриват себе си. С нашите дейности и проекти ние се стремим да дадем възможност на младите хора да разгърнат пълния си потенциал.

2

Еразъм+

В нашата организация извършваме основно дейности по Еразъм+ в областта на това да не изоставяме никого по теми като околна среда, равни права и гражданско образование. Ние също така посвещаваме усилията си на ангажирането на младите хора в социалните въпроси, в политиката, във вземането на решения и в създаването на младежки инициативи. 

3

Събития

Нашата младежка организация е специализирана в организирането на събития за младежи в България. Предоставяме проекти, които позволяват на младежите да участват в градски събития, да изследват нови места и да пътуват. Нашата цел е да дадем възможност на младежите да се забавляват, докато учат и развиват нови умения.

bottom of page