top of page
Screenshot 2023-08-23 at 23.49.07.png

The Grass is Greener Where You Water it

Еразъм+ КА2 

Основната цел на младежкия обмен беше да даде възможност на младежи в неравностойно положение и в уязвимо положение, по-специално на младежи с по-малко възможности, и да им помогне да започнат кариера в селскостопанския сектор и да го разглеждат като вариант за препитание. Чрез изпълнението на този проект ние дадохме възможност на младите хора да участват активно в развитието на селските райони на техните страни. Селското стопанство и развитието на селските райони рядко се представят в медиите и като цяло като игра на младите хора. Затова работим върху създаването на нагласа у младите, че земеделието не е остаряло, изпълнено само с много труд и нерентабилно. Реализацията на проекта имаше за цел да покаже точно обратното – че земеделието е действително, пълноценно и печелившо.

Screenshot 2023-08-23 at 23.49.52.png

Целта ни е да прекараме тази седмица с младежите, давайки им мотивация, неформални знания, практически и предприемачески умения, увереност и внедрявайки мислене в тях, че могат да променят и оказват влияние върху селското стопанство на своите страни и Европа. Цели да промени нагласите на младите хора и да ги насърчи да навлязат в селското стопанство и развитието на селските райони. Правенето на селското стопанство привлекателно и доходоносно за младите е причината, поради която успешно реализирахме този проект. 

bottom of page